רח' פרופ' שור 16, תל-אביב 077-9969194
דף הבית
תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

מכון תל-אביב לפסיכותרפיה תקנון ותנאי שימוש באתר

שים לב: השימוש באתר זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תנאי השימוש ותקנון האתר!
השימוש באתר ובכל התכנים המופיעים בו כפוף לתנאי השימוש והתקנון המפורטים להלן:

1. אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ מקצועי כלשהו או כתחליף לייעוץ מקצועי עם איש מקצוע מומחה באופן אישי וספציפי המתחשב בצרכיו ובנתוניו הפרטיים והאישיים של המשתמש באתר זה.

2. כל מידע מקצועי ולא מקצועי הכלול באתר אינו מחליף בשום אופן וצורה לייעוץ או טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי מקצועיים או כל טיפול נפשי מקצועי אחר ואין לפעול על פיו, לשם התקשרויות מקצועיות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן אלא לאחר קבלת ייעוץ מקצועי עם איש מקצוע מומחה מתאים.

3. המשתמש באתר מחויב ואחראי לאמת ולבדוק את הנתונים או כל מידע או תוכן המובאים לפניו באתר זה, ועל המשתמש באתר ועל אחריותו הבלעדית לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לשימוש במידע שבאתר. אנו מדגישים כי כל מידע או נתון המובאים לידיעת משתמשי האתר אינם מחליפים ייעוץ מקצועי אישי וישיר עם איש מקצוע מומחה.

4. השימוש בכל מידע, נתונים או פרטים בהם נעשה שימוש באתר, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר. האתר אינו מבטיח בשום אופן את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים הרשומים באתר, לא את שלמות המידע הרשום בו, ולא את עדכנותו והתאמתו לצרכיו השונים של המשתמש.

5. נציגי האתר, עובדיהם, מנהליהם, וחברות הקשורות או מפעילות את האתר לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באופן כלשהו לנזק או אובדן ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם משימוש הן מנתונים ומידע המופיעים באתר והן מאי דיוקים, טעויות או חסרים הקיימים באתר.

6. מידע באתר אינו יכול להחליף המלצה מקצועית כזו או אחרת, ויש להיוועץ עם פסיכולוג קליני או פסיכיאטר או כל איש מקצוע בתחום הנפש לביצוע פעולה או טיפול כזה או אחר.

7. מנהלי האתר אינם מתחייבים לעדכן באופן שוטף ורציף את המידע בו ואינם אחראים על שינויים מבניים או תוכניים שיעשו בו בעתיד.

8. האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, אין למנהלי אתר זה או מי מטעמם כל שליטה או אחריות על אתרים אלו, ואינם מהווים המלצה מקצועית כלשהיא בנוגע לתכנים המצויים בהם.

9. חל איסור פרסום ציבורי מידע או חלקי מידע כלשהם מהאתר, הן באופן דיגיטלי והן בהדפסה מהאתר.

10. אתר זה מאפשר הורדת טפסים ותוכנות התקשרות אונליין. האתר או מי ממנהליו או ממפעיליו אינם אחראים על נזקים כגון וירוסים, תולעים וכדומה, ואין בכך אישור להפעיל את התוכנה ללא רישיון ממפעילה הרשמי.

11. האתר מפעיל תוכנות אשר בוחנות ובודקות את התנהגות המשתמש ובמידע זה נעשה שימוש שיווקי ע"פ שיקול דעתם של מנהלי האתר ומי מטעמם.

12. השימוש באתר יעשה על פי תנאים אלו ועל פי תנאי השימוש הרשומים לעיל. בעצם שימושך באתר הנך מסכים לתנאי השימוש והתקנון הנ"ל, ובנוסף הנך מסכים כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית בין אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בו ובין אם לאו וליצירת קשר בדואר האלקטרוני ולשליחת תכנים שיווקים. יחד עם זאת מדיניות האתר מתנגדת נחרצות לכל סוג של דואר זבל הטרדה או שימוש לא חוקי בפרטים של משתמשי האתר לרבות דואר אלקטרוני ומספרי טלפון.

13. בכל מקרה של הטרדת משתמש או שימוש לא נאות בפרטיו לרבות דואר אלקטרוני או מספר טלפון, ישלח המשתש את פרטיו אל דוא"ל האתר או יצור קשר בטופס "צור קשר" ויודיע מיידת על הפגיעה בו.

14. המשתמש מתחייב שלא יהיו לו טענות, תביעות או מענות כלפי מנהלי, מפעילי או בעלי עבור שימוש לא חוקי או מטריד כזה או אחר של משתמש ו/או צד שלישי באמצעי האתר למיניהם. האתר מתחייב, לפנים משורת הדין, לעשות את כל שברשותו למניעת מקרים שכאלה.

15. מנהלי האתר רשאים לשנות את תנאי שימוש והתקנון מעת לעת ללא הודעה מראש.

16. על השימוש חלים דיני מדינת ישראל בלבד, כמו גם מקום השיפוט בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה הינו אך ורק בבתי המשפט בישראל.

17. המשתמש מצהיר בזאת כי עבור כל השירותים הניתנים באתר והשימוש בהם באתר ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית. כל הקיים באתר כולל עיצוב, מידע ותכנים הינם קניינו הבלעדי של בעל האתר, ואין לכל גורם אחר אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו, ללא אישורו הרשמי וחתום בכתב ידו. מבנהו ותוכנו של האתר, מוגן בזכויות יוצרים. הנך מסכים בזאת כי אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהכתוב למעלה ללא קבלת הסכמה מפורשת של בעל האתר ובעל הזכויות עליו.

הנך מאשר כי בעלי ומנהלי האתר ומי מטעמם לא יהיו אחראים לנזק כלשהו אשר ייגרם למשתמש, נפשי, כספי או אחר, ישיר או עקיף, שעשוי לנבוע משימוש באתר, ומוסכם בזאת כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

18. כל משתמש באתר מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם כתוצאה מכך, וכן לשלם שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפטיות בשל הפרת תנאי השימוש באתר.

(כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד).

בברכה,
צוות מכון תל-אביב לפסיכותרפיה,
גלישה נעימה.

הכותב: איתמר פסקל, פסיכולוג קליני

מעוניינים שנצור קשר?

Location Map
וואטסאפ התקשרו צרו קשר