רח' פרופ' שור 16, תל-אביב 077-9969194

חוות דעת לצוואה

חוות דעת לצוואה

מהי צוואה?

מדובר במסמך משפטי, אשר אדם מעוניין לפרט בו את בקשותיו ורצונותיו לאחר מותו. הצוואה כוללת פירוט ירושת נכסים, כספים וכל רכוש אחר. בדרך כלל נהוג לפנות לעורכי דין המומחים לנושא על מנת שהצוואה תהיה קבילה ככל הניתן בבית משפט. סכסוך בין יורשים נוצר כאשר אחד הצדדים אינו מקבל את הצוואה כמסמך ירושה קביל מתוך חשד כי הצוואה נכתבה בזמן שאותו אדם היה במצב נפשי או גופני שאינו כשורה. במאמר זה נדון בנושא חוות דעת לצוואה.

סכסוכים מסוג זה בנושא צוואה מתגלים במיוחד כאשר האדם ביצע שינוי בצוואתו סמוך למותו, ומתעוררות שאלות שונות מדוע פעל כך דווקא בזמן זה? האם היו כוחות ששכנעו אותו אחרת? האם עשה זאת עקב מצב בריאותי או נפשי מסוים? צוואה אינה קבילה בבית משפט עקב פגמים שונים כגון "פגם צורני" (חוסר בתאריך או חתימה, ניסוח לא מובן), "פגם בכשירות" של כותב הצוואה בשל מצב גופני או נפשי (מחלה נפשית, לקיחת תרופות רפואיות וכו'), "פגם הנוגע להוראת הצוואה" שלא פעלו ע"פ הוראות החוק לרישום צוואה, ו"פגם הנוגע לנסיבות עריכת הצוואה" שהוכח כי הופעלה השפעה חיצונית על מנת לשנות את נוסח הצוואה (כגון איום, זיוף, מרמה וכדומה).

המשפט הישראלי, על פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965, מכיר בארבעה סוגי צוואות: צוואה בכתב יד – כאשר המסמך כולו כתוב בכתב יד, חתום בכתב יד, בעל תאריך בכתב יד (סוג צוואה זה הנו בעייתי משפטית עקב חוסר הידע של כותב הצוואה בתחום). צוואה בכתב – מול שני עדים, בדרך כלל בעזרת עורך דין המתמחה בנושא. צוואה כאמירה בעל פה – מול אדם מורשה בדין (רשם, שופט, נוטריון). צוואת מי שרואה עצמו אל מול המוות – צוואה בעל פה מול שני עדים, שערכו זיכרון דברים והביאו את המסמך אל רשם לענייני ירושה.

מעוניינים שנצור קשר?

חוות דעת לצוואה

חוות דעת פסיכיאטרית מסוג זה נכתבת ע"פ רצון בני המשפחה או ע"פ הוראת בית המשפט העוסק בתיק, כאשר מטרת חוות דעת היא למתן גושפנקא כי האדם שכתב את הצוואה אכן כשיר מבחינה נפשית לעמוד מאחורי הכתוב בה ולאשר שאכן מדובר ברצונותיו ובקשותיו הפרטיות. בדרך כלל בגיל מבוגר, ובמיוחד כאשר קיימות מחלות שונות המשפיעות על תפקוד האדם וצלילותו, מומלץ לקבל חוות דעת פסיכיאטרית עבור הצוואה על מנת למנוע מראש קשיים וספקות בנוגע לאמינות ולתוקף שלה.

רצוי כי חוות הדעת הפסיכיאטרית תכתב בסמוך לכתיבת הצוואה עצמה על מנת לשקף את מצבו הנפשי של האדם בזמן החתימה על המסמך. חוות הדעת תתן פירוט לגבי תפקודו הכללי והנפשי של האדם, יכולתו הקוגניטיבית (ייבדק באמצעות שיחות קליניות, שאלונים ואבחון פסיכולוגי במידת הצורך), תיבדק ההיסטוריה הרפואית והנפשית, ויתבצעו שיחות עם בני המשפחה במידת הצורך לברר האם התרחש שינוי כלשהו בהתנהגותו ובמצבו הרפואי והנפשי באותה עת, ותערך כל בדיקה נפשית או רפואית אחרת שתהיה רלוונטית למקרה (בדיקות דם, בדיקות נירולוגיות וכדומה).

באופן גורף, בדרך כלל בית המשפט מבקש לכבד את בקשותיו של המנוח. קיימים מצבים בהם המנוח מבקש להוריש הכול לבן משפחה מסוים או באופן לא שווה, וכך נוצרים מתחים רבים. הסכסוך יכול להיות ממושך וקשה כאשר הצדדים ינסו להשתמש בכל כלי העומד ברשותם, לעתים תוך עיוות תמונת המציאות. הזמנת חוות דעת פסיכיאטרית טרם כתיבת הצוואה עשויה למנוע זאת ולבטל טענות שונות, ולאפשר לבית המשפט לקיים את הצוואה כהלכתה ועל פי רצונו המקורי המנוח.

בכדי לתת חוות דעת לצוואה, הפסיכיאטר לרוב ייפגש עם כותב הצוואה והן עם בני משפחתו. במפגש עם האדם הרוצה לכתוב את הצוואה, יערוך הפסיכיאטר בדיקות שונות, באמצעות כלים שונים כמו שאלונים וראיונות מקיפים, על מנת לבדוק את שפיותו של אותו אדם.

בנוסף, הפסיכיאטר יבחן גם ההיסטוריה האישית, המשפחתית והפסיכיאטרית של הנבדק, את שפת גופו, בכדי לתת חוות דעת תקינה ומהימנה. כמו כן, חשוב במתן חוות הדעת הפסיכיאטרית להתייחס ברצינות לדעותיו ורצונותיו של האדם, מכיוון שישנם מקרים בהם ייתכן כי בני המשפחה ירצו להוציא את כותב הצוואה כלא שפוי, בשל אינטרסים ורווחים אישיים שיקבלו מהצוואה לאחר מותו.

לאחר שיהיה בידי הפסיכיאטר כל המידע שהוא רואה כרלוונטי לגבי חוות דעת לצוואה, הוא יוכל להגיד את חוות דעתו לבית המשפט, אם קבילה או לא קבילה. ובית המשפט מתייחס לחוות הדעת הפסיכיאטריות בנוגע לצוואה אך חשוב לציין כי ההחלטה הסופית והמכרעת היא בידי השופט.

אנו במכון תל אביב לפסיכותרפיה, נותנים מענה לחוות דעות פסיכיאטריות בכל תחום. אצלנו במכון, הפסיכיאטרית המומחית ד"ר שירה כהן, אמונה על תחום פסיכיאטריה, והיא כותבת חוות דעת פסיכיאטריות מדויקות ומקיפות. שירה נותנת מענה לכל אדם, תוך מתן דגש לרגישות ואמינות.

הכותב: איתמר פסקל, פסיכולוג קליני

מעוניינים שנצור קשר?

Location Map
וואטסאפ התקשרו צרו קשר